Kontakt

För tekniska frågor och felanmälan kontakta respektive bovärd.

Ekonomi Huvudkontoret
Har du frågor gällande ekonomi skicka ditt ärende till ekonomi@lidengroup.se
Telefontid: tisdagar och onsdagar 09.00-15.00
0762-464134


Boende i Vänersborg
Har du frågor gällande kontrakt och övriga hyresärenden skicka ditt ärende till info.vanersborg@lidengroup.se.


Boende i Uddevalla eller Ulricehamn
Har du frågor gällande kontrakt och övriga hyresärenden skicka ditt ärende till info@lidengroup.se.