Ollenicklas väg 27-31

Antal LGH: 19

Antal Lokaler:

BOA m2: 1381

LOA m2:

Tot. Area: 1381

P-plats: 14

Garage: 10