Våra fastigheter i Vänersborg

Nedan syns bolagets aktuella fastighetsbestånd i Vänersborg.


Adress Antal LGH Antal Lokaler BOA m2 LOA m2 Tot. Area P-plats Garage
Torpavägen 13-17, Sandmarksgatan 7 49 3613 3613 32 18
Sundsgatan 24 21 0 1477 0 1477 5 0
Bokgatan 17-23 29 0 2128 0 2128 0 0
Bokgatan 9-15 29 0 2128 0 2128 0 0
Kyrkogatan 1, Gasverksgatan 9a och 9b 40 0 2638 0 2638 3 16
Ollenicklas väg 27-31 19 1381 1381 14 10
Ollenicklas väg 29 & Bokgatan 1-7 29 1 2088 25 2113 34 0
Ollenicklas Väg 33-37 & Bokgatan 7 24 6 1783 45 1828 28 0
Vallgatan 15 32 0 1955 0 1955 0 0
272 7 19191 70 19261 116 44