Kontakt

Ekonomi Huvudkontoret
Har du frågor gällande ekonomi skicka ditt ärende till ekonomi@lidengroup.se
Telefontid: tisdagar och onsdagar 09.00-15.00
0762-464134