Våra tidigare fastigheter i Trollhättan

Nedan syns bolagets tidigare fastighetsbestånd i Trollhättan.


Adress Antal LGH Antal Lokaler BOA m2 LOA m2 Tot. Area P-plats Garage
Kungsgatan 54A-B 12 0 855 0 866 6 4
Kungsgatan 56 12 1 765 256 1021 6 0
24 1 1620 256 1887 12 4