Lidén Group AB bygger nya bostäder tillsammans med Fågelcentralen

February 17, 2019 4:19 pm
PDF

Lidén Group har idag tecknat ett sponsoravtal med Fågelcentralen i Göteborg. Fågelcentralen tar bl.a. hand om skadade fåglar. Tack vare Lidén Groups stöd har fågelcentralen möjlighet att bygga ett större antal fågelholkar.

”Det är roligt att fortsättningsvis inte bara kunna erbjuda bostäder till människor utan även till våra vilda djur och på detta sätt få möjlighet att bidra till att fler skadade fåglar kan överleva i vårt närområde” säger Marcus Lidén, styrelseordförande för Lidén Group.

Fågelcentralens Jan Westin är mycket glad för stödet och säger: ”Pengarna ska användas för tillverkning av fågelholkar. Försäljningen av dessa blir ett viktigt ekonomiskt tillskott till driften av Fågelcentralen och holkarna hjälper naturligtvis många fåglar att kunna genomföra sin häckning. Idag råder det stor brist på lämpliga bostäder för hålhäckande fåglar. ”

Lidén Group är ett fastighetsbolag som äger 700 lägenheter och lokaler, belägna i de centrala delarna av Uddevalla, Vänersborg och Ulricehamn. Lidéns huvudkontor ligger i Göteborg.

Fågelcentralen är idag en av Sveriges viktigaste rehabiliteringsverksamheter för vilda fåglar. Verksamheten drivs helt ideellt och är beroende av gåvor och bidrag.

Westin    Magnus och Marcus