Lidén Group AB förvärvar samtliga aktier i Jönköpings Bryggeri AB.

March 4, 2016 4:27 pm
PDF

Fredagen den 4 mars 2016 har Lidén Group AB tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Jönköpings Bryggeri AB. Jönköpings Bryggeri startades 1891 och drevs av Hilding Sjöbeck fram till 1941. Efter en 72 år lång torrperiod återuppstod Jönköpings Bryggeri AB 2012. Detta är fortsättningen på en smakrik tradition där sortimentet kännetecknas av en varsam utveckling av de traditionella recepten. Sortimentet finns för närvarande på Systembolagen i Jönköping samt som beställningsvara på övriga Systembolag.

”Vi tänker oss en fortsatt utveckling av bolaget såväl produktmässigt som geografiskt, där vi har Jönköpings Bryggeris speciella historia att bygga vidare på ” säger Lidén Groups VD Magnus Lidén och fortsätter ” Extra glädjande är att den tidigare ägaren, Per Johnson, är kvar i bolaget åtminstone året ut för att vara med om den fortsatta resan”

Lidén Group är ett privatägt bolag med fastigheter som huvudsaklig verksamhet, men som också gör investeringar i övriga bolag med utvecklingspotential inom växande marknadssegment.

”Marknaden för specialöl har haft en väldigt stark utveckling de senaste åren och här ser vi Jönköpings Bryggeri som ett intressant bolag med stor potential och unika produkter. Vår avsikt med ägandet är att vara en långsiktig aktör i denna bransch” säger Marcus Lidén, styrelseordförande i Lidén Group.

 

För mer information om bolagen besök gärna hemsidorna:

http://www.jonkopingsbryggeri.com/

http://www.lidengroup.se/

 

Eller kontakta:

Magnus Lidén, VD, Liden Group AB, 0707443248

Marcus Lidén, Styrelseordförande, Lidén Group AB, 0734407365