Lidén Group AB köper i Vänersborg

October 19, 2017 4:22 pm
PDF

Lidén Group AB har tecknat avtal om köp av en hyresfastighet med 32
lägenheter i centrala Vänersborg.

– I och med detta förvärv växer bolagets bestånd i staden till nästan
170 lägenheter vilket gör att det blir en bra förvaltningsenhet. Vi
tycker att staden är väldigt intressant så det kan vara aktuellt med
ytterligare förvärv framöver säger Magnus Lidén, VD Lidén Group AB.
Försäljningen sker genom bolagsöverlåtelse och tillträde sker 1 december
2017.

Lidén Group AB äger sedan tidigare kommersiella fastigheter och lokaler
och har efter förvärvet ca 500 lägenheter i Ulricehamn, Uddevalla och
Vänersborg. Lidéns huvudkontor finns i Göteborg.