Lidén Group AB ökar sitt ägande i Gausta View AB ytterligare

March 31, 2021 4:00 pm
PDF

Gausta View AB är ett fastighetsbolag och har som mål att inom 10 år bli en ledande aktör inom skidturism i den norska skidorten Gausta.

Den första etappen bestående av två huskroppar med 16 lägenheter står färdiga lagom till påskveckan 2022.

– Det är riktigt kul att man lyckats färdigställa denna etapp så snabbt och med sådan kvalité, dessutom under den mycket speciella period som varit under hela processen, säger Magnus Lidén, VD Lidén Group AB. Påskveckan är fullbokad och redan nu börjar bokningar inför nästa säsong komma in, så det känns som konceptet och skidorten är rätt, tillägger han.

För att boka så går man enkelt in på Gausta Views hemsida https://gaustaview.com/

Nästa etapp- hundra lägenheter

Byggstarten för nästa etapp skall enligt planerna påbörjas redan i år och totalt skall det byggas ungefär 100 lägenheter. Tomten ligger i A-läge direkt vid skidanläggning med ski-in ski-out.

I samband med det nya större projektet så går Lidén Group AB in och ökar sitt ägande ytterligare i bolaget.
– Detta är ju ett projekt som vi vill vara med att växa i, skidorten har en fantastisk potential, både på sommaren och vintern, tillägger Lidén.

Vill man läsa mer om projektet och skidorten så kan man gå in direkt till
http://gaustaview.com/ eller om Gausta View på Lidén webbplats.