Lidén Group AB säljer kommersiell fastighet i Uddevalla

June 12, 2017 4:55 pm
PDF

Lidén Group AB har ingått avtal om försäljning av fastigheten Kuröd 4:103 i Uddevalla kommun. Köparen är Fastighetsfabriken i Väst AB. Försäljningen sker i form av bolagsöverlåtelse.

Fastigheten är belägen i det expansiva området Kuröd i Uddevalla kommun och har en area på drygt 20 000 kvadratmeter och byggnaden är på ca 3 000 kvadratmeter.

”Försäljning ligger i linje med vår strategi att i Uddevalla fokusera på lägenheter i flerbostadshus” säger Marcus Lidén, styrelseordförande i Lidén Group AB.

Frånträde sker den 1 september 2017. Newsec har varit Lidén Groups rådgivare i affären.

Bild till Uddevalla-nyhet

För mer information kontakta gärna:

Magnus Lidén, VD Lidén Group AB, 0707-443248

Marcus Lidén, Styrelseordförande Lidén Group AB, 0734-407365

www.lidengroup.se