Lidén Group expanderar i Uddevalla

December 28, 2017 7:45 am
PDF

Lidén Group AB har tecknat avtal gällande köp av två hyreshus på Göteborgsvägen i Uddevalla.

“Vi kompletterar vårt befintliga fastighetsbestånd på ett sätt som är gynnsamt ur förvaltningssynpunkt då husen ligger på en gata där vi redan tidigare äger fastigheter”, säger Magnus Lidén, VD för bolaget.

Tillträde sker 1 april 2018 och Svensk Fastighets Rådgivning har varit rådgivare i affären.

“Staden expanderar och blir bara mer och mer intressant ur ett fastighetsägarperspektiv”, tillägger Marcus Lidén, ordförande i Lidén Group AB. “Förvärvet ligger också i linje med gruppens mål att inom tre år fördubbla antalet lägenheter i regionen.”

Lidén Group äger ca 500 lägenheter och 50 lokaler varav en tredjedel av beståndet ligger i Uddevalla. Lidéns huvudkontor finns i Göteborg.

Uddevalla 1