Göteborgsvägen 31

Antal LGH: 8

Antal Lokaler: 0

BOA m2: 490

LOA m2: 0

Tot. Area: 490

P-plats: 8

Garage: 0