Göteborgsvägen 33

Antal LGH: 8

Antal Lokaler: 0

BOA m2: 443

LOA m2: 0

Tot. Area: 443

P-plats: 8

Garage: 0