Göteborgsvägen 39

Antal LGH: 8

Antal Lokaler: 1

BOA m2: 377

LOA m2: 10

Tot. Area: 387

P-plats: 4

Garage: 0