Göteborgsvägen 41

Antal LGH: 8

Antal Lokaler: 0

BOA m2: 376

LOA m2: 0

Tot. Area: 376

P-plats: 4

Garage: 0