Göteborgsvägen 43

Antal LGH: 8

Antal Lokaler: 0

BOA m2: 412

LOA m2: 0

Tot. Area: 412

P-plats: 3

Garage: 2