Göteborgsvägen 53

Antal LGH: 7

Antal Lokaler: 0

BOA m2: 450

LOA m2: 0

Tot. Area: 450

P-plats: 3

Garage: 0