Jönköpingsvägen 13

Antal LGH: 9

Antal Lokaler: 0

BOA m2: 501

LOA m2: 0

Tot. Area: 501

P-plats: 7

Garage: 0