Lindängsvägen 17,19

Antal LGH: 49

Antal Lokaler: 2

BOA m2: 3233

LOA m2: 17

Tot. Area: 3250

P-plats: 17

Garage: 0