Lindängsvägen 5,7,9

Antal LGH: 24

Antal Lokaler: 2

BOA m2: 1661

LOA m2: 26

Tot. Area: 1687

P-plats: 20

Garage: 0