Lindängsvägen 8

Antal LGH: 13

Antal Lokaler: 0

BOA m2: 655

LOA m2: 0

Tot. Area: 655

P-plats: 9

Garage: 0